Những xu hướng chính trong bối cảnh du lịch phát triểnArticle thumbnail

Những xu hướng chính trong bối cảnh du lịch phát triển

16/02/2024
01:00
Những xu hướng chính trong bối cảnh du lịch phát triển

Phân khúc du lịch thích hợp: Du lịch sinh thái, thể thao và phiêu lưu với trải nghiệm cá nhân phù hợp với sức khỏe, sự sang trọng, sẽ có nhu cầu cao.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100