Nỗ lực chung thúc đẩy bình đẳng giớiArticle thumbnail

Nỗ lực chung thúc đẩy bình đẳng giới

10/04/2024
01:00
Nỗ lực chung thúc đẩy bình đẳng giới

Bà Nguyễn Thu Trang Giám đốc Thương hiệu Nhân lực, ManpowerGroup Việt Nam cho rằng , bình đẳng giới bao gồm quyền tiếp cận bình đẳng, trả lương ngang nhau, cơ hội bình đẳng và tôn trọng bình đẳng tại nơi làm việc.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100