default-thumb-voh-radio-podcast

Nông thôn AM: Nông dân nói về mô hình làm cà phê sạch

- Nông dân Trịnh Tấn Vinh, huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng nói về mô hình làm cà phê sạch - Chuyên mục Bạn của nhà nông20:00 GMT+7, Thứ Tư, 20/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ