default-thumb-voh-radio-podcast

Phạm Trung Tín “đối diện chính mình” trong thơ

Tập thơ thứ 6 “Đối diện chính mình” (NXB Hội Nhà văn) gồm 75 bài thơ với những dòng suy tư của tác giả Phạm Trung Tín về bản thân, về thế giới, về thế thái nhân tình19:30 GMT+7, Thứ Hai, 05/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ