default-thumb-voh-radio-podcast

Phan Ngọc Thường Đoan ngoảnh lại nhìn sau để nhớ

“Đất nước tôi màu xanh” là tập thơ mới của nhà thơ – nhà báo kỳ cựu Phan Ngọc Thường Đoan sau 5 tập thơ trước đây: Lục bát cho khát vọng, Người đàn bà làm thơ và trăng, Đếm cát, Rũ người, Buổi sáng có nhiều chuyện kể. 19:30 GMT+7, Thứ Hai, 07/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
1900Chia sẻ