default-thumb-voh-radio-podcast

Công nghệ là chìa khóa cho du lịch xanh

Sau đại dịch, chưa bao giờ ngành du lịch chứng kiến sự "tái thiết" mạnh mẽ như hiện tại, cả về ý tưởng lẫn các sản phẩm thực tế, quyết tâm hỗ trợ từ chính quyền09:00 GMT+7, Thứ Sáu, 14/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ