Phát huy nguồn lực cộng đồng kiều bàoArticle thumbnail

Phát huy nguồn lực cộng đồng kiều bào

09/04/2024
16:00
Phát huy nguồn lực cộng đồng kiều bào

Có rất nhiều người Việt sau khi sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã chọn con đường trở về quê hương và đóng góp tri thức của mình vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100