Nông sản Việt tăng tốc chiếm thị phần xuất khẩuArticle thumbnail

Nông sản Việt tăng tốc chiếm thị phần xuất khẩu

10/07/2022
01:01:00
Nông sản Việt tăng tốc chiếm thị phần xuất khẩu
05:00
giao lưu thực tế Nhà nông
20:00
Bác sỹ cây trồng

Về lâu dài, các sản phẩm có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chắc chắn sẽ không được nhập khẩu vào các thị trường trên thế giới.