Phòng chống cháy nổ cuối mùa khôArticle thumbnail

Phòng chống cháy nổ cuối mùa khô

16/04/2024
07:40
Phòng chống cháy nổ cuối mùa khô

TP HCM hiện nay đang bước vào cuối mùa khô tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, tại các chợ nhỏ trên địa bàn thành phố đó là các hộ kinh doanh chưa có ý thức cao trong công tác phòng cháy chữa cháy...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100