Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Phòng chống “tín dụng đen” trong đoàn viên và công nhân lao động tại các KCX và CN TP.HCMArticle thumbnail

Phòng chống “tín dụng đen” trong đoàn viên và công nhân lao động tại các KCX và CN TP.HCM

19/04/2024
01:00
Phòng chống “tín dụng đen” trong đoàn viên và công nhân lao động tại các KCX và CN TP.HCM

Đẩy mạnh triển khai gói cho vay ưu đãi 500 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 0,4%/tháng đã được ký kết giữa CEP và Công đoàn các KCX & CN TP.HCM,giúp công nhân thu nhập thấp vượt qua khó khăn, hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen".

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100