default-thumb-voh-radio-podcast

Phỏng vấn: bà Lê Thị Thanh Lâm.

Chia sẻ của bà Lê Thị Thanh Lâm về những quyển sách – những đứa con tinh thần của bà, đã giúp các độc giả có thể chon lọc và ứng dụng trong thực tế, giúp các bạn trẻ thay đổi cách nghĩ và cách làm.13:30 GMT+7, Thứ Bảy, 12/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12501Chia sẻ