Phỏng vấn bà Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng làng học sinh – sinh viên sáng tạo (SIV)Article thumbnail

Phỏng vấn bà Lê Thị Thanh Tâm, Trưởng làng học sinh – sinh viên sáng tạo (SIV)

07/02/2024
13:56
Phỏng vấn bà Lê Thị Thanh Tâm

Với vai trò phụ trách đối ngoại Trung tâm Khởi nghiệp ĐMST Đại học Quốc gia TP. HCM; Trưởng làng học sinh – sinh viên sáng tạo, bà Lê Thị Thanh Tâm cho biết kết quả hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tại làng trong năm qua

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100