default-thumb-voh-radio-podcast

Phỏng vấn ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó GĐ Sở Du lịch TPHCM

Phỏng vấn ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM xung quanh những kế hoạch chi tiết phát triển du lịch đường sông trong thời gian tới.17:00 GMT+7, Thứ Ba, 20/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
17800Chia sẻ