default-thumb-voh-radio-podcast

PV: Lê Thị Hiền, GĐ Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ R2D.

Phỏng vấn chị Lê Thị Hiền, GĐ Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ R2D về những sản phẩm cho mùa tết sắp đến.13:30 GMT+7, Thứ Bảy, 17/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
18402Chia sẻ