default-thumb-voh-radio-podcast

PV: ông Nguyễn Ngọc Luận, Meet More.

Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Luận, Người sáng lập ra cà phê nông sản trái cây Meet More, thuộc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu.13:30 GMT+7, Thứ Bảy, 24/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12203Chia sẻ