Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Sản xuất bao bì thân thiện môi trườngArticle thumbnail

Sản xuất bao bì thân thiện môi trường

24/05/2024
01:21
@ Bài Sản xuất bao bì thân thiện môi trường
09:20
@Phỏng vấn cơ sở giò bê Châu Hường về đặc sản giò bê ở tỉnh Nghệ An

Một trong những thách thức mà ngành bao bì Việt Nam phải đối mặt là công nghệ chưa đủ tiên tiến và các doanh nghiệp chưa thể tham gia vào chuỗi giá trị và tạo ra lợi nhuận bền vững.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100