Sầu riêng đâm chồi, đọt non mạnh, khỏe nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Sầu riêng đâm chồi, đọt non mạnh, khỏe nhờ Phân bón Kim Phú Nông

16/04/2024
00:00
Sử dụng bộ sản phẩm của Phân bón Kim Phú Nông trên vườn sầu riêng giúp cây phát triển tươi tốt, đọt

Giao lưu với chú 4 Đực – một nông dân ở ấp Dương Lộc, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã sử dụng bộ sản phẩm của Phân bón Kim Phú Nông trên vườn sầu riêng giúp cây phát triển tươi tốt, đọt ra nhanh, mạnh.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100