Sở Công Thương  giám sát và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch, trách nhiệmArticle thumbnail

Sở Công Thương giám sát và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, minh bạch, trách nhiệm

05/04/2024
01:23
@ Sở Công thương TPHCM kiểm tra tiến độ chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa
06:14
@ UBND TPHCM thông tin kế hoạch bình ổn giá thị trường năm 2025
10:48
@ Phỏng vấn Thào Seo Lìn - Lê Tai Nung hữu cơ
22:17
@ Chợ Radio
25:55
@ Điểm hẹn cuộc sống: Du lịch tại Mường Khương

- Sở Công thương cho biết, ưu tiên kết nối, hỗ trợ phát triển thị trường đối với doanh nghiệp kiểm soát được quy trình sản xuất, kiểm soát được chất lượng sản phẩm, minh bạch, trách nhiệm. - Thào Seo Lìn - khởi nghiệp với lê Tai Nung

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100