So sánh  Saigon Water Bus với Saigon Water GoArticle thumbnail

So sánh Saigon Water Bus với Saigon Water Go

23/03/2024
00:30
So sánh Saigon Water Bus với Saigon Water Go
11:20
m tú & album chơi trò yêu
23:04
Tin tức cập nhật

Đều là hình thức thưởng cảnh TP.HCM từ trên dòng sông Sài Gòn, tuy nhiên hai sản phẩm buýt sông Saigon Water Bus và Saigon Water Go có giá chênh lệch khá lớn.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100