Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới giải pháp tiên tiến, an toàn trong sản xuất nông nghiệpArticle thumbnail

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới giải pháp tiên tiến, an toàn trong sản xuất nông nghiệp

20/04/2024
02:00
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hướng tới giải pháp tiên tiến, an toàn trong sản xuất nông nghiệp

Nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cũng đang đầu tư nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Từ đây, góp phần đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao chất lượng sản phẩm

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100