default-thumb-voh-radio-podcast

Sửa Luật Đất đai phải gỡ được nút thắt để phát triển

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: quán triệt thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng tại Nghị quyết XIII05:30 GMT+7, Thứ Năm, 25/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
8200Chia sẻ