Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Sức bật mới từ kinh tế tuần hoànArticle thumbnail

Sức bật mới từ kinh tế tuần hoàn

16/04/2024
03:16
Sức bật mới từ kinh tế tuần hoàn

Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” được phê duyệt, triển khai thực hiện từ tháng 5-2020 và sẽ kết thúc vào ngày 30-4-2024

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100