Tại sao phải ghi chép, theo dõi chi tiêu?Article thumbnail

Tại sao phải ghi chép, theo dõi chi tiêu?

06/02/2024
05:15
Tại sao phải ghi chép, theo dõi chi tiêu?

Muốn quản lý tài chính tối ưu có nhất thiết phải ghi chép lại chi tiêu? Để giải đáp vấn đề này, mời quý vị lắng nghe những phân tích của Chuyên gia tài chính cá nhân Trần Ngọc- Trưởng phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán VPS.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100