Tái sinh  (Kỳ 1) - 55pArticle thumbnail

Tái sinh (Kỳ 1) - 55p

05/03/2024
00:00
“Tái sinh” kể lại câu chuyện một nữ giám đốc tên Thụy bị mưu sát...

“Tái sinh” kể lại câu chuyện một nữ giám đốc tên Thụy bị mưu sát. Cô bị cho là qua đời nhưng rồi hồn ma của cô vẫn còn tồn tại trên thế gian gây nên bao chuyện ly kỳ, bất ngờ...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100