Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống suy giảm 0,6% trong tháng đầu nămArticle thumbnail

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống suy giảm 0,6% trong tháng đầu năm

27/02/2024
00:00
Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống suy giảm 0,6% trong tháng đầu năm

Mặc dù đã giao toàn bộ chỉ tiêu tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng và có nhiều chính sách thúc đẩy nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn có dấu hiệu suy giảm.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100