Tết của đồng bào dân tộc KhmerArticle thumbnail

Tết của đồng bào dân tộc Khmer

11/04/2024
07:24
Tết của đồng bào dân tộc Khmer

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer ở TPHCM diễn ra trong 3 ngày giữa tháng 4.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100