Tháng 3 mùa hoa gạo, về Kinh Bắc với Di sản Hội Lim... Article thumbnail

Tháng 3 mùa hoa gạo, về Kinh Bắc với Di sản Hội Lim...

13/03/2024
00:00
Tháng 3 mùa hoa gạo, về Kinh Bắc với Di sản Hội Lim...

- Hội Lim, điểm hẹn mùa xuân của Di sản Quan họ vùng Kinh Bắc - Tháng 3 mùa hoa gạo, say cùng làn điệu Hát Xoan - Vẻ đẹp tiếng nước tôi...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100