Thắng đường kho thịt, cá có gây ảnh hưởng sức khỏe hay không?Article thumbnail

Thắng đường kho thịt, cá có gây ảnh hưởng sức khỏe hay không?

17/04/2024
48:00
Thắng đường kho thịt, cá có gây ảnh hưởng sức khỏe hay không?
01:03:10
Đời người bình đạm, đến đi đều là nhân quả

Thắng đường thành nước màu để kho thịt, cá là thói quen của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, về mặt khoa học, không nên tự thắng đường vì có thể gây nhiều hệ lụy với sức khỏe.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100