default-thumb-voh-radio-podcast

Nhiều tài sản công ở TP.HCM chưa được khai thác hiệu quả

Đối với công tác quản lý tài sản công, trong giai đoạn 2016 - 2021, TP.HCM đã thu hồi 68 địa chỉ nhà đất với diện tích đất hơn 350.000 m2 của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn. 08:00 GMT+7, Thứ Năm, 25/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
7100Chia sẻ