Thành phố tập trung trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển xanhArticle thumbnail

Thành phố tập trung trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển xanh

15/08/2022
00:00
Nội dung 0
00:47
Thành phố tập trung trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thành phố đã có sự phục hồi và phát triển kinh tế nhanh chóng sau đại dịch, đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100