default-thumb-voh-radio-podcast

Thành phố tập trung trọng tâm là chuyển đổi số, phát triển xanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thành phố đã có sự phục hồi và phát triển kinh tế nhanh chóng sau đại dịch, đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. 17:45 GMT+7, Thứ Hai, 15/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ