Thể nghiệm chưa chắc là thành công nhưng nếu không làm thì không thành côngArticle thumbnail

Thể nghiệm chưa chắc là thành công nhưng nếu không làm thì không thành công

02/03/2024
01:00
Thể nghiệm là thử thách, nhưng nếu làm sẽ có thể thành công
02:00
Thể nghiệm để tìm cơ hội thành công

Nhiều người trẻ chọn con đường khó để đi, tất nhiên có thể thất bại, nhưng nếu không đi thì mãi không thể về đến đích.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100