Thêm nhiều giải pháp, mô hình phù hợp với thực tiễnArticle thumbnail

Thêm nhiều giải pháp, mô hình phù hợp với thực tiễn

08/04/2024
00:01
Thêm nhiều giải pháp, mô hình phù hợp với thực tiễn

Vừa qua, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100