Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thị trường tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng tốtArticle thumbnail

Thị trường tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng tốt

23/05/2024
00:00
Thị trường tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng tốt

Chuyên gia Savills đánh giá, quy mô thị trường người tiêu dùng tại khu vực, đặc biệt đối tượng chi tiêu ở mức ít nhất 12 USD/ngày, sẽ tăng từ 1,9 tỷ người trong 2024 lên 2,5 tỷ người vào năm 2030

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100