Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thị trường tín chỉ carbon - Động lực xây dựng Việt Nam Xanh Article thumbnail

Thị trường tín chỉ carbon - Động lực xây dựng Việt Nam Xanh

08/05/2024
03:07
Phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường bên lề hội thảo Tại hội thảo 'Thị trường tín chỉ carbon - Động lực xây dựng Việt Nam Xanh" do Báo tuổi trẻ tổ chức.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100