Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thiên tai 2024 phức tạp và công tác phòng chống cần quyết liệt hơnArticle thumbnail

Thiên tai 2024 phức tạp và công tác phòng chống cần quyết liệt hơn

19/05/2024
15:00
Thiên tai 2024 phức tạp và công tác phòng chống cần quyết liệt hơn

Từ tháng 6 đến hết năm 2024 có khoảng 11-13 cơn trên Biển Đông và 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung từ tháng 9-11/2024.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100