Thỏa thuận phát triển kinh tế xã hội giữa TPHCM với các tỉnh vùng Tây NguyênArticle thumbnail

Thỏa thuận phát triển kinh tế xã hội giữa TPHCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên

13/04/2024
02:00
Thỏa thuận phát triển kinh tế xã hội giữa TPHCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên

Hợp tác phát triển KTXH giữa TP với các tỉnh vùng Tây Nguyên tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội mới để thu hút những dự án từ các nhà đầu tư TP cho các địa phương trong vùng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100