default-thumb-voh-radio-podcast

Thời sự 11h00 ngày 30/05/2022

Sáng nay, các đại biểu Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành11:00 GMT+7, Thứ Hai, 30/5/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
5700Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:01:37

Sáng nay, các đại biểu Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành