Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thời sự 7h30 ngày 15/04/2024Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 15/04/2024

15/04/2024
15:00
Phỏng vấn Bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phỏng vấn Bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh: “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100