default-thumb-voh-radio-podcast

TP.HCM sẽ là cầu nối để phát triển du lịch vùng biển Tây Nam

TP HCM sẽ làm cầu nối liên kết các đơn vị có tiềm lực góp sức phát triển ngành kinh tế biển, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, đặc biệt là hoạt động du lịch tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. 09:00 GMT+7, Thứ Tư, 05/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ