Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thông tin kinh tế, câu chuyện kinh doanh 1-12-2022Article thumbnail

Thông tin kinh tế, câu chuyện kinh doanh 1-12-2022

01/12/2022
00:00
Nội dung 0

doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận nhiều với thị trường thế giới do còn thiếu nhiều kỹ năng như: thiếu thông tin về khách hàng, thiếu kiến thức về pháp luật và chưa có tầm nhìn lâu dài

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100