Thử nghiệm thành công phương pháp tiêu diệt 99% tế bào ung thưArticle thumbnail

Thử nghiệm thành công phương pháp tiêu diệt 99% tế bào ung thư

12/02/2024
00:00
Thử nghiệm thành công phương pháp tiêu diệt 99% tế bào ung thư

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Chemistry, các nhà nghiên cứu của Mỹ đã phát minh ra phương pháp mới có thể tiêu diệt đến 99% tế bào ung thư.