Tiềm năng thị trường gỗ dùng một lần trong sản phẩm tiêu dùngArticle thumbnail

Tiềm năng thị trường gỗ dùng một lần trong sản phẩm tiêu dùng

20/03/2024
05:03
Ông Trịnh Đức Kiên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kẻ Gỗ chia sẻ về sản phẩm muỗng nĩa bằng gỗ dùng một

Ông Trịnh Đức Kiên – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kẻ Gỗ chia sẻ về sản phẩm muỗng nĩa bằng gỗ dùng một lần.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100