Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2024Article thumbnail

Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2024

13/03/2024
01:00
Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm năm 2024

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM đã tổ chức chương trình "Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm 2024"với sự tham gia tuyển dụng của hơn 100 doanh nghiệp với hơn 10.000 vị trí việc làm dành cho người lao động.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100