Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Tiếp tục thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịchArticle thumbnail

Tiếp tục thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

08/05/2024
00:00
Tiếp tục thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Cả nước hiện có 35 địa phương được Thủ tướng đồng ý cho thí điểm hoạt động đối với xe điện 4 bánh phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế, với 118 đơn vị và 3.488 phương tiện

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100