Tiêu chảy- Ngưng nhanh nhưng sao cho Hiệu quả- An toàn?Article thumbnail

Tiêu chảy- Ngưng nhanh nhưng sao cho Hiệu quả- An toàn?

24/06/2022
00:00
Nội dung 0

Mong muốn của người bệnh là cầm tiêu chảy nhanh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cầm tiêu chảy nhanh nhưng đồng thời phải bảo vệ được niêm mạc ruột một cách Hiệu quả- An toàn...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100