“Tìm giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”Article thumbnail

“Tìm giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”

03/11/2022
00:00
Nội dung 0

Tất cả vùng trồng phải lưu giữ hồ sơ giám sát và kiểm soát sinh vật dịch hại, hồ sơ này sẽ được cung cấp cho GACC khi có yêu cầu.