TP tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng đổi mới, phát triển giáo dục đào tạoArticle thumbnail

TP tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo

29/01/2024
00:01
TP tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành giáo dục tiếp tục xem, đầu tư và chuẩn hóa về giáo dục đạo đức văn hóa trong các trường học.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100