TPHCM đề ra kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8% năm 2024 Article thumbnail

TPHCM đề ra kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8% năm 2024

20/02/2024
07:18
TPHCM đề ra kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5-8% năm 2024

Năm 2024, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%. Để đạt được mục tiêu này, thúc đẩy đầu tư công, thu hút vốn, hỗ trợ đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung trong thời gian tới.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100