TPHCM đưa 70 xe điện vào phục vụ khách tham quan, du lịchArticle thumbnail

TPHCM đưa 70 xe điện vào phục vụ khách tham quan, du lịch

15/04/2024
08:00
TPHCM đưa 70 xe điện vào phục vụ khách tham quan, du lịch

- Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị tập trung đẩy nhanh nút giao An Phú. - TPHCM đưa 70 xe điện vào phục vụ khách tham quan, du lịch.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100