default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM nỗ lực chăm lo Tết cho người lao động

Liên đoàn lao động TP.HCM chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người lao động, giúp người lao động có kế hoạch làm việc cuối năm cũng như sau Tết, 17:45 GMT+7, Thứ Tư, 07/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ